Nowości
 


Podstawą naszej oferty dla klientów jest zapewnienie fachowej i kompleksowej obsługi, która obejmuje przede wszystkim rachunkowość, podatki oraz kadry i płace.

OFERUJEMY:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczanie zryczałtowanych form opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • rozliczenia ZUS,
 • pełną obsługę w zakresie kadr i płac,
 • niepełną obsługę księgową w zakresie uzgodnionym z klientem,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • wyliczanie podatków i opłat związanych z umowami kupna-sprzedaży, spadkami i darowiznami, podatkami od nieruchomości, środków transportowych, ochrony środowiska,
 • sporządzanie wyjaśnień i interpretacji z zakresu przepisów podatkowych,
 • sporządzania odwołań od decyzji podatkowych,
 • reprezentowanie podatników przed sądami: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych,
 • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, opracowywanie biznes planów,
 • indywidualne rozmowy i konsultacje na temat działalności gospodarczej (założenie firmy, możliwości rozliczeń w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, likwidacja firmy), zmiany formy prawnej, przekształcenia własnościowe itp.

PONADTO OFERUJEMY:

 • doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorców polskich podejmujących działalność gospodarczą za granicą oraz przedsiębiorców zagranicznych "wchodzących" na rynek polski,
 • służymy pełną informacją i doradztwem w zakresie transakcji wewnątrz wspólnotowych jak również poza Wspólnotą,
 • informacje oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm istniejących,
 • informacje na temat możliwości dochodzenia swoich roszczeń od kontrahentów.
 • dla zainteresowanych możemy wykonać analizę finansową, analizę kosztów, wyliczyć potrzebne wskaźniki dotyczące prowadzonego przedsiębiorstwa
Osoby oraz firmy będące naszymi stałymi klietami otrzymują darmowe doradztwo podatkowe.
Ceny za usługi dostosowywane są indywidualnie do klientów zależnie od zakresu obsługi.