Nowości
 

O firmie

Biuro istnieje na rynku od 1994 r.

Licencja MF nr 6419/97 z dnia 15 grudnia 1997 na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wpis pod nr 06624 na liście doradców podatkowych z dnia 31 lipca 1998.

Ubezpieczenie OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym WARTA.

Biuro świadczy usługi finansowo-księgowe, z zakresu doradztwa podatkowego, pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w założeniu firmy, przekształceniach i likwidacjach.

Obsługuje podmioty gospodarcze prowadzące księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczające się na zasadzie ryczałtu. Pomaga firmom zagranicznym w poznaniu polskich przepisów z zakresu przepisów finansowo-księgowych i podatkowych.

Siedziba Biura mieści się w Oleśnie.

Działalność Biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług doradztwa podatkowego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym WARTA.